6/2021

ilustrační obrázek s-case

Moderné technológie zachraňujú životy. To je fakt, o ktorom už dnes nikto nepochybuje. Mladá slovenská firma ale prináša niečo úplne nové. Drobný prenosný prístroj umožňuje kontrolu telesných funkcií a tiež ich analýzu. Aké funkcie ponúka a ako ho budú môcť využívať sociálni pracovníci? Viac detailov vám prinášame v nasledujúcom rozhovore s Martinom Pekarčíkom a Slavomírom Hruškom, dvomi tvárami inovácie zo Slovenska. „Vyvinuli sme prenosný prístroj, ktorým možno sledovať väčšinu telesných funkcií, ako napríklad teplota, glykémia, saturácia krvi či tlak, a vyhodnocovať ich. Umožňujeme tak lepší prehľad o stave pacienta a zároveň otvárame úplne novú kapitolu. Prístroj totiž umožňuje prehľad aj pre nelekársky personál ako súZobrazit text

Pandemie covidu-19 přinesla pravděpodobně jednu z největších ekonomických a sociálních krizí 21. století. Tato krize měla velmi vážné důsledky také na oblast sociální práce a v mnoha ohledech se projevily její dopady na provoz a fungování sociálních služeb (nejen pobytových). V této těžké době se ukázalo, jak důležitou společenskou úlohu sociální služby mají. Vzrostl počet lidí, kteří se v důsledku pandemie ocitli v těžké psychické a sociální situaci a potřebovali odbornou pomoc. Vládní nařízení a opatření vedla k omezení kontaktů a mnoho lidí se ocitlo v sociální izolaci. Jedním ze zdrojů sociálních kontaktů se stalo užívání informačních a komunikačních technologií. Schopnost ovládat tyto moderní technologie otevíralaZobrazit text

V průběhu nelehkého období pandemie covid-19 jsem poslouchala zprávy kolegyň a kolegů z nemocničních paliativních týmů, kteří mluvili nejen o péči o pacienty a jejich rodiny, ale i o ambivalenci zkušeností, které mají z práce, kterou museli částečně přesunout do on-line světa, částečně ponechat v osobní „verzi“ a zejména velmi jemně zvažovat, kdy kterou navrhnou a využijí. Zkusila jsem se tedy zeptat kolegyň, většinou sociálních pracovnic, formou krátké ankety, jak by zkušenosti vyhodnotily, a hlavně, co bychom si mohli ponechat v praxi sociální práce jako užitečné nové metody. Konziliární paliativní týmy v nemocnicích jsou multidisciplinární pracovní týmy sestávající z lékařů, sester, sociálních pracovníků, psychologů, spirituálních pracovníků. Tým zajišťuje konzultace a intervence paliativníchZobrazit text

Informací je na českém internetu velké množství. Ne všechny jsou však ověřené, a nelze se tedy na ně plně spolehnout. Z tohoto důvodu jsme se v Centru pro dítě a rodinu Valika, z.s. rozhodli spustit projekt #zeSPODu, který přináší ozdrojované informace z oblasti sociálně-právní ochrany dětí a sociálních služeb pro rodiny a děti. Projekt #zeSPODu vyjma webových stránek www.zespodu.cz nabízí i propojení se svými čtenáři prostřednictvím sociálních sítí Instagram a Facebook. První jmenovaná sociální síť má podle dostupných informací v Česku přibližně 3 miliony uživatelů (České noviny, 2021). Nejvíce ji využívají lidé do 30 let. Stále však platí, že nejvíce Čechů využívá Facebook. Pro prezentaci informací zeZobrazit text

Úvod Koronavirové období přineslo pro sociální práci nové výzvy. Omezení a restrikce podpořily sociální pracovníky k hledání nových cest kontaktu s uživateli. Ukázalo se, že dosud v některých oblastech sociální práce opomíjené distanční kontakty mohou pomoci zajistit nejen po stránce udržovací, ale přinášejí i nové možnosti, jak se otevřít potřebám klientů. V článku se zaměřujeme na chat, který představujeme nejen jako prostředek kontaktu v období krize, ale jako plnohodnotný nástroj nízkoprahové komunikace. Chatová komunikace s klientem se v ČR postupně prosadila zejména v oblasti krizové intervence, konkrétněji na linkách důvěry a dalších pracovištích podobného typu. První nabídka této služby se datuje od roku 2002 (Horská, Kohoutková,Zobrazit text

Anděl Strážný, z.ú. je moderní registrovaná sociální služba tísňové péče, která poskytuje pocit jistoty a bezpečí a pomoc v krizových situacích 24 hodin denně, 365 dní v roce v rámci celé České republiky. Prostřednictvím SOS tlačítka pomáhá doma i venku seniorům i lidem s postižením ve chvílích, kdy jsou sami. Princip tísňové péče je jednoduchý, klient má u sebe monitorovací zařízení, které v případě potřeby (jako např. zhoršení jeho zdravotního stavu, pádu nebo když si chce popovídat) zmáčkne a okamžitě se spojí s dispečinkem, který reaguje na jeho potřeby. Nicméně je to opravdu takto jednoduché i pro klienty a zaměstnance Anděla Strážného? Procentuálně tvoří největší podíl našichZobrazit text

Může člověka nahradit stroj i v oblasti sociální práce? Otázka, kterou si s určitou mírou vážnosti kladou i profese založené na lidském vztahu minimálně v posledním desetiletí, kdy je zřetelný nástup „učících se“ umělých systémů. Přesto je to však otázka, jejíž skutečné naplnění, dle našeho názoru, stále ještě není skutečně aktuální. Poradenství v sociální práci je založeno na poradenském rozhovoru. Součástí tohoto nástroje je lidský vztah mezi poradcem (sociálním pracovníkem) a uživatelem služby. S vědomím jisté nenahraditelnosti člověka – profesionála v oblasti odborného sociálního poradenství, se pracovníci Ústavu sociální práce filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové a Občanského poradenského střediska, o.p.s. pustili v rámci grantu Technologické agentury ČR (od 2020 do 2023)Zobrazit text

Online svět je pro mladé stále přirozenějším prostředím. Z výzkumu Kopeckého a Szotkowského (2019) vyplývá, že ze vzorku 27 177 dětí jich ve věkové hranici do 13 let používá sociální sítě 51,75 %, ve vzorku 13–17 let je to až 75,61 %. Není ani překvapením, že 51,75 % dětí mladších 13 let využívá sociální sítě i přesto, že nesplňují věkový limit.[1] Výzkum dále ukazuje, že 59 % z dotazovaných dětí a mladých lidí není závislých na připojení přes Wi-Fi, ale má možnost připojit se na internet pomocí nějaké formy čerpání dat – tedy v zásadě neomezeně (Kopecký, Szotkowski, 2019). A proto bylo jen otázkou času, kdy do onlineZobrazit text

Činnost organizace Člověk v tísni je primárně založena na přímé pomoci lidem, která je postavena na osobní znalosti a dlouhodobé, komplexní spolupráci pracovníka s klientem. Avšak ne vždy je tento způsob práce možný či efektivní. Pak přichází na řadu využití webu či nejrůznějších aplikací. Někdy je možné díky tomu jednodušší procesy automatizovat a ušetřit tak čas a energii pracovníků, kteří je mohou věnovat pomoci dalším klientům. Jindy zas mohou usnadnit cestu, která k pomoci vede. Doložkomat, Červené sluchátko a Milostivé léto. To jsou tři weby, které Člověk v tísni provozuje v rámci svého dluhového poradenství a které pomáhají lidem zbavit se svých dluhů. První a třetí jsou jednoduché aplikace, kteréZobrazit text