Obrázek článku Co si přečíst od Oldřicha Matouška?

Co si přečíst od Oldřicha Matouška?

Milé čtenářky a čtenáři, smutnou zprávu o Oldřichu Matouškovi a vzpomínání na něj jsme s vámi již sdíleli. Nyní bychom rádi připomenuli drobný výsek jeho tvorby.

V rámci dlouholeté spolupráce se Oldřich Matoušek autorsky podílel na několika článcích pro časopis Sociální práce | Sociálna práca, které vám tímto chceme nabídnout ke čtení, abychom uctili jeho celoživotní práci pro obor sociální práce.

Publikované články

Záznam z konference

Výstupy z projektu PROSO (Profesionalizace sociální práce v České republice), kde byl spoluřešitelem