6/2021

Informační a komunikační technologie

Poslední číslo roku 2021 jsme se rozhodli věnovat informačním a komunikačním technologiím (IKT), které stále více vstupují do života celé společnosti a sociální práce není výjimkou.Zobrazit text

Text si klade za cíl empirické ověření modelu klíčových kompetencí, zjištění míry subjektivně vnímané významnosti vybraných kompetencí a dalších kompetencí, které komunitní pracovnice považují za subjektivně významné pro výkon práce komunitního pracovníka v jednotlivých fázích komunitní práce.Zobrazit text

Stať hledá odpověď na otázku: Jak vybraní experti konstruují diskurzivní arénu současného epistemického filtru s ohledem na technologickou a informační akceleraci sociálních interakcí? Identifikované elementy jsou reflektovány ve vztahu k sociálním fenoménům ve společnosti a možnostem sociální práce na ně reagovatZobrazit text