nízkoprahový klub

Zhoršující se duševní zdraví (dále jen DZ) dětí a dospívajících je v posledních dvou letech skloňováno téměř ve všech oblastech, které se věnují práci s dětmi a mládeží. Reflektují jej služby, odborné platformy i mainstreamová média. Často je nárůst duševních obtíží dáván do souvislosti s dopady pandemie Covidu-19, neznamená to však, že čím víc se pandemii vzdalujeme, tím obtíží ubývá. Linka bezpečí (2024) uvádí, že v prvních třech měsících roku 2023 zaznamenali o 30 % více případů sebepoškozování než ve stejném období loňského roku. Co se tedy děje, že se tolik mladých lidí cítí špatně? A jak na to mohou reagovat preventivní sociální služby jako jsou nízkoprahové kluby pro děti aZobrazit text

Nízkoprahový klub (NK) Pavlač funguje pod neziskovou organizací Ratolest Brno již 14 let a je rozdělen na 2 části. Klub pro děti je určen klientům ve věku 6-11 let a klub pro mládež je určen pro klienty ve věku 12-26 let, kteří žijí v sociálně vyloučené lokalitě v Brně, a jejichž dětství a dospívání je ovlivněno špatnou sociální nebo finanční situací jejich rodin. Ta bývá způsobena také riziky, která se pojí s daným prostředím (např. zvýšená kriminalita, drogy nebo nezaměstnanost). Klienti nízkoprahového klubu mají často potíže při hledání školy, práce nebo bydlení, stávají se obětí rasismu a diskriminace. Sociální pracovníci s klienty řeší jejich problémy a zároveň jimZobrazit text