pachatel

Odborné slovníky definují „oběti“ ve čtyřech různých významech. Za prvé jako někoho, kdo je negativně omezován působením nějakého jiného subjektu a je jím zraněn či zabit. Za druhé jako lidi podvedené jinými osobami. Za třetí jako osoby vystavené útlaku, strádání nebo špatnému zacházení. A za čtvrté jako živé bytosti obětované božstvu při vykonávání náboženského obřadu. Z hlediska sociální práce je možné hovořit také o osobách, které se stávají oběťmi bez zjevné vnější příčiny způsobené záměrně jiným subjektem. Jedná se například o jednotlivce či skupiny zasažené nemocí nebo přírodními katastrofami. Všechna tato pojetí vnímáme jako relevantní pro sociální práci a poptáváme příspěvky, které budou zkoumat následujícíZobrazit text

Podľa najnovšieho výskumu Agentúry EÚ pre základné ľudské práva približne 30 percent žien zažíva alebo zažilo v živote nejakú formu násilia. Trend v uplynulých rokoch sa na Slovensku výrazne nemení, podiel žien zažívajúcich násilie je približne 32 %[1]. Hovoríme o 886 000 ženách, ktoré zažívajú násilie v partnerských vzťahoch. Pri tak vysokom počte žien zažívajúcich násilie sú podporné služby dôležitou súčasťou komplexnej pomoci a ochrany. Bohužiaľ na Slovensku stále máme oblasti, kde absentuje pomoc. Občianske združenie Žena v tiesni (Martin) pracuje v prospech eliminácie násilia páchaného na ženách už viac ako 11 rokov (od 28. 4. 2005). Poradňa je zameraná na pomoc a ochranu žien, ktoré zažívajú násilie v párových vzťahoch, a ich detí.Zobrazit text

O domácím násilí se v posledních letech mluví nahlas, k obětem domácího násilí se dostávají informace, které jim pomohou méně se stydět, méně se obviňovat za stav věcí, za zkažené partnerství, za to, že si to nechávají líbit, za cokoli, za co se obviňovat lze. Pomáhají jim uvědomit si, že situace, ve které se nacházejí, není běžná, a je dobré s ní něco udělat. Bránit se. Když s rodinami, ve kterých domácí násilí probíhalo, pracujete, zvyknete si. Zvyknete si na to, že jeho oběti dlouho snášely nesnesitelné, snažily se vycházet s partnerem, se kterým to nebylo možné, nechaly si postupně, nejprve velmi nenápadně, brát životní prostor, posléze důstojnost. Nakonec jimZobrazit text