rozvoj

Asociace vzdělavatelů v sociální práci (ASVSP) společně s Občanskou poradnou Brno organizovaly v letech 2020 až 2022 výcvik Supervize v sociální práci, který se cíleně zaměřuje na rozvoj supervize v oblasti, kterou pokrývá sociální práce. Vize výcviku má tři základní nosné pilíře: Vybavit absolventy základními znalostmi a dovednostmi v oblasti vybraných přístupů k supervizi (teoretický a praktický rámec supervize), vytvořit podmínky pro postupnou identifikaci frekventantů s (profesní) skupinou supervizorů jako komplexně a integrovaně vnímané pozice v sociální práci (identita) a vybavit absolventy základními prostředky pro cílenou práci na sobě (osobní a profesní růst). Proces „stávání se supervizorem“ a osvojování si nezbytných znalostí a dovedností, vč. osobnostního růstu podle výše popsané vize jsmeZobrazit text

Tematická síť pro sociální ekonomiku (zkratka TESSEA), byla založena v roce 2009 jako neformální názorová platforma v rámci stejnojmenného projektu, který byl realizován Novou ekonomikou, o. p. s. Platforma sdružovala podnikatele, nestátní neziskové organizace, vysoké školy, ale také jednotlivce, již měli společný zájem prosazovat sociální ekonomiku a sociální podnikání v České republice. Její aktivity byly velmi blízké spolkové činnosti, existovala však bez samostatné právní subjektivity. Hlavním cílem projektu bylo zvýšení informovanosti o sociální ekonomice, a to prostřednictvím sdružovacího a odborného působení. Sdružovací činnost byla zaměřena na osvětu a šíření informací, odborná se odvíjela v pracovních skupinách, které byly vytvořeny z expertů na konkrétní témata. Jednou z expertek byla Petra Francová, která koordinovalaZobrazit text