etika

This article introduces readers to the application of three approaches from moral philosophy to ethical decision-making in social work. The Statement of Ethical Principles of the International Federation of Social Workers points out that social workers often encounter moral quandaries, some due to our function as both helpers and controllers. In addressing these ethical dilemmas, we are obliged to “take responsibility for making ethically informed decisions” and “be prepared to state the reasons” (IFSW, 2012: 5.10 and 5.11).Zobrazit text

Článek reflektuje, na základě vybraných charakteristik situace současné rodiny, otázku etiky v sociální práci s rodinou. Zdůrazňuje podmíněnost eticky požadované kvality praxe v této oblasti sociální práce nárokem kladeným na sociálního pracovníka, resp. na jeho schopnost komplexního a fundovaného zhodnocení tíživé životní situace klienta (rodiny), v kontextu společenských vlivů a očekávání, nevyjímaje z toho podporu rozvoje jejich pozitivního potenciálu a dlouhodobých perspektiv.Zobrazit text

Článek reflektuje význam etiky a požadavek komplexnosti v sociální práci, v návaznosti na úvahy francouzského filozofa Gillese Lipovetskeho o proměnách etického paradigmatu a na souvislostech etiky a zdraví. Zdůrazňuje přitom zvláště v etice sociální práce ne vždy doceňovaný význam individuálně etických motivací. Zobrazit text