3/2020

Sociální práce ve zdravotnictví

30.6.2020 Iva Kuzníková, Alice Gojová recenzovaný článek

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

záměrem tohoto čísla bylo představit pestrou škálu aktivit a úloh sociálních a zdravotně-sociálních pracovníků na poli zdravotnictví a na pomezí zdravotně-sociální péče, které směřují k hledání rovnováhy v životě lidí bez ohledu na typ nepříznivého zdravotního stavu.Zobrazit text

30.6.2020 Olga Klepáčková, Martina Černá recenzovaný článek

Text se věnuje tématu trauma-informovaného přístupu v pediatrické péči se zaměřením na jeho využití v kontextu sociální práce s rodinami vážně nemocných či zraněných dětí. Pozornost je věnována zejména problematice zdravotního traumatu a zdravotního traumatického stresu v pediatrické péči, což je jev, který dle dostupných zdrojů dosud nebyl v ČR v této oblasti sociální práce blíže popsán.Zobrazit text

30.6.2020 Michaela Hiekischová recenzovaný článek

Cílem stati je zjistit, jakým způsobem se biografická anamnéza využívá při práci s klienty ve vybraných domovech pro seniory s  registrovanou sociální službou domov se zvláštním režimem, a odhalit, jak jsou výsledky z ní aplikovány do individuálních plánů.Zobrazit text

30.6.2020 Lucia Tóthová, Michaela Hajdová, Eva Žiaková recenzovaný článek

Predkladaný text poukazuje v teoretickej rovine na nevyhnutnosť začlenenia sociálneho pracovníka5 priamo do multidisciplinárneho tímu starostlivosti o  onkologického pacienta. V empirickej rovine sa sústreďuje na skúmanie postojov študentov sociálnej práce k onkologickej sociálnej práci ako jej možných vykonávateľov. V jeho aplikačnej rovine je cieľom prispieť k budovaniu sociálnej práce v onkologickej praxi v slovenských podmienkach.Zobrazit text

30.6.2020 Kateřina Thelenová recenzovaný článek

Text odpovídá na otázky spojené s rolí zooterapie v sociální práci a představuje poznatky z výzkumu cíleného vzdělávání sociálních pracovníků v zooterapii. Nejde o apel na sociální pracovníky, aby byli zooterapeuty, ale na jejich zodpovědnost za zooterapii při naplňování cílů s klientem.Zobrazit text