bezdomovectví

Snižování prahů v pobytových sociálních službách pro lidi bez domova osobám s látkovou závislostí je tématem, jež se čím dál častěji dostává do popředí zájmu soudobých sociálních pracovníků v jejich každodenní praxi. Jejich přesvědčení o správnosti změny v přístupu k této cílové skupině je vytvářeno skrze konflikt dosavadně nastavených pravidel služeb pro vstup a jejich využívání s potřebami klientů v kontextu jejich vlastních potřeb a perspektiv. Je však nutno uvést, že v popředí jejich pozornosti je také řada dilemat, jež se k problematice práce s lidmi v sociálně nepříznivých situacích spojených se ztrátou bydlení s látkovou závislostí váží a mohou mít vliv na proces implementace změn v nastavení služeb. Často jsou zmiňovány pojmy jako bezpečí, obava, vysoká investiceZobrazit text

To, že si bezdomovectví, jako životní styl lidé bez domova vybrali, můžeme zaslechnout poměrně často a nezřídka ho posloucháme rádi, protože nás zbavuje odpovědnosti daného člověka podpořit, najít mu bydlení a pomáhat mu si ho udržet, změnit nastavení služby, rozšiřovat kapacity služeb pro lidi bez domova, hledat v sociální práci nové přístupy, stavět sociální byty atd. „Ti lidé chtějí žít na ulici, zvolili si to,“ tím to pro nás všechny končí. Názor, že bezdomovectví je v mnoha případech osobní volba, zaznívá v médiích a prosakuje i širokou veřejností, někdy i odbornou. Nicméně české i zahraniční organizace věnující se podpoře lidí bez domova ho řadí meziZobrazit text

Hlavnímu městu se v březnu a dubnu 2020, ve spolupráci s poskytovateli sociálních služeb, podařilo zajistit střechu nad hlavou a tím také možnost vykonávat nařízenou karanténu asi pěti stovkám lidí bez přístřeší. K řešení situace ubytovaných, ale také pro zefektivnění práce s dalšími, kteří zůstávají na ulici, Praha testuje inovativní způsob jak posílit terénní sociální práci – individuální rozpočty. Na začátku povinné karantény se terénní sociální práci zúžilo pole působnosti, úřady práce měly omezený provoz, lidé bez přístřeší přišli o zdroje stejně jako o záchytné sítě. Bylo přitom zřejmé, že sociální práci by bylo naopak potřeba zásadním způsobem posílit. Radnice se proto spojila s Nadačním fondem Avast, který mělZobrazit text

Na adrese www.mapabezdomova.cz vznikla interaktivní databáze služeb pro lidi v nouzi. Mapa má sloužit jak samotným lidem bez domova, tak lidem v pomáhajících profesích, kteří se s nimi setkávají. Databáze obsahuje kategorie jako jsou ubytovny, poradenství, materiální a potravinová pomoc, denní centra a další. Dosud zahrnuje služby v Praze a Ostravě, ale na dobrovolnické bázi se bude dále rozrůstat o Brno a další města. Databáze zobrazuje služby v mapě, dá se ale přepnout na zobrazení seznamu, ze kterého se dají ukládat PDF soubory pro tisk a rozesílání mailem. Základ databáze vznikl pro potřeby dobrovolnic a dobrovolníků platformy kritické sociální práce Krisa a zpočátku zahrnoval informaceZobrazit text

Organizace Jako doma vznikla v roce 2012 s cílem zaměřit se na problematiku ženského bezdomovectví, oblast, která byla do té doby v České republice neznámá. Protože znalost problematiky mohla být v té době získávána jen ze zahraničních zdrojů, Jako doma poměrně záhy přistoupilo k realizaci kvalitativního výzkumného projektu, který zmapoval problematiku ženského bezdomovectví u nás. Současně členky organizace navázaly spolupráci s britskou organizací St. Mungo, která realizuje programy mířené na ženy bez domova. Tato spolupráce ve svém finálním stadiu vedla k první české konferenci zaměřené na ženské bezdomovectví. Tato konference v roce 2013 byla hojně navštívena, byly zde představeny výstupy z výzkumu, který Jako domaZobrazit text

Romodrom, o. p. s., byl založen v roce 2001 a v současnosti působí v 7 krajích České republiky. Jsme poskytovateli registrovaných sociálních služeb a vzdělávacích programů pro předškolní děti. Naší cílovou skupinou jsou lidé sociálně vyloučení či sociálním vyloučením ohrožení, a to bez ohledu na jejich etnický původ. Mezi čtyři nejčastější zakázky, se kterými uživatelé vyhledávají naše služby, patří i řešení problémů spojených s bydlením. Mnoho z uživatelů našich sociálních služeb bydlí v „dočasných“ typech bydlení, jako jsou například ubytovny, či v nevyhovujících prostorách (nelze je přiměřeně vytopit, některé nedisponují tekoucí vodou nebo jsou plné plísní, nachází se ve vyloučených lokalitách se špatnou občanskou vybavenostíZobrazit text

Spolek Aslido (Akční skupina s lidmi bez domova) se zapojuje do řešení obtížné životní situace lidí bez domova, otvírá dialog mezi aktéry v problematice bezdomovectví a přispívá k začleňování lidí do společnosti. V měsíci únoru 2015 se členové skupiny seznámili s projektem „Inteligentní záchranný modul“ od autora pana Jakuba Zaviačiče. Projekt nás zaujal z důvodu možného řešení situace lidí bez domova. Při bohaté diskusi skupiny Aslido nás napadaly různé otázky, ale sami jsme nenacházeli dostačující odpovědi. Aleš, člen skupiny, který určitou dobu pobýval na ulici, přišel s nápadem uskutečnit cestu do Brna, za autorem záchranného modulu, a zeptat se jej přímo na to, co nás ohledně projektu zajímá. V jeho snažení hoZobrazit text