NZDM

Zhoršující se duševní zdraví (dále jen DZ) dětí a dospívajících je v posledních dvou letech skloňováno téměř ve všech oblastech, které se věnují práci s dětmi a mládeží. Reflektují jej služby, odborné platformy i mainstreamová média. Často je nárůst duševních obtíží dáván do souvislosti s dopady pandemie Covidu-19, neznamená to však, že čím víc se pandemii vzdalujeme, tím obtíží ubývá. Linka bezpečí (2024) uvádí, že v prvních třech měsících roku 2023 zaznamenali o 30 % více případů sebepoškozování než ve stejném období loňského roku. Co se tedy děje, že se tolik mladých lidí cítí špatně? A jak na to mohou reagovat preventivní sociální služby jako jsou nízkoprahové kluby pro děti aZobrazit text

Úvod Sociální služby (nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi atp.), organizace sociální práce (doprovázející organizace atp.) a orgány sociálně-právní ochrany dětí, jejichž cílovou skupinou jsou děti do 15 let mnohdy připravují pro své klienty pobytové programy mimo zařízení. Při těchto pobytech ovšem kolidují právní úpravy několika resortů, které staví před sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách výzvy z celé řady oborů. Zatímco sociální služby realizují své činnosti dle legislativy Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky, jejich doplnění o zotavovací akce bude realizovat pod legislativou spadající do resortu Ministerstva zdravotnictví České republiky. Tyto kolize mají významný vlivZobrazit text

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež – NZDM Klub R – Mosty, z.s.: Rozhodli jsme se otevřít zvláštní místnost v NZDM, abychom sladili nařízené přerušení služby klasického NZDM a reálnou potřebu našich klientů, ohrožených dětí a mládeže, mít bezpečný prostor pro sebe alespoň na omezený čas, několik dní v týdnu. Podle opatření a nařízení Vlády ČR jsou služby nízkoprahových zařízení pro děti a mládež (NZDM) uzavřeny a nelze tedy dětem zajistit přímý podpůrný servis. Kluby se mají podle současného plánu ambulantně otevřít 25. května. V pondělí 27. dubna 2020 byla rozhodnutím MPSV dovolena tzv. distanční forma poskytování služby, NZDM tedy oficiálně mohou nabízet svou terénní formu prostřednictvím telefonníchZobrazit text

Když se k nám dostal „výkop“ tématu prevence v sociální práci, rozhodli jsme se pokusit vnést náš pohled do problematiky prevence v NZDM. Začněme kontextem, který je pro naše úvahy stěžejní. Pracujeme v sídlištním NZDM v Brně. Zde se potkáváme jak v terénu, tak v klubu s mladými lidmi ve věku 12–26, přičemž v současné době má největší zastoupení věková skupina 14–20 let. Část z nich pochází z finančně zajištěných rodin, žijí s oběma rodiči a ti své práci obětují většinu času. Vyšší úroveň vzdělání a ideální práci vidí jako primární hodnotu. Z toho důvodu kladou na své děti vysoké nároky, díky čemuž mladí vnímají,Zobrazit text

Jak pracovat s lidmi v nepříznivé sociální situaci, kteří se vyhýbají standardním a běžným službám? „Nehledej problém, hledej kontakt.“ Tímto sloganem si připomeňme doktora Petra Klímu, který byl významnou osobností v oblasti sociální práce v České republice. Stále ho respektujeme jako nestora českých nízkoprahových programů, sociálního pedagoga a supervizora. Zemřel 10. září 2010 po těžké nemoci ve věku nedožitých 55 let. Petr Klíma se narodil 27. září 1955 v Praze. Vystudoval speciální pedagogiku na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Specializoval se, jak by to tehdejší terminologie nazvala, na „vzdělávání a výchovu mládeže obtížně vychovatelné“. Po studiu nastoupil do výchovného ústavu pro děti a mládež jako vychovatel. Poté pracoval jako vedoucíZobrazit text