O čem se mluví

Týden sociálních služeb vyvrcholil XII. kongresem poskytovatelů sociálních služeb

Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR pořádá v rámci Týdne sociálních služeb ČR, který vyhlašuje tradičně spolu s Ministerstvem práce a sociálních věcí a v letošním roce připadl na 4. až 10. října, výroční kongres poskytovatelů sociálních služeb. Letos se konal již podvanácté, a to 7. a 8. října. Jako každý rok tak i letos se sjela celá řada zajímavých hostů a řečníků, kteří po téměř dvouleté odmlce způsobené koronavirem, mohli diskutovat na aktuální témata, jež hýbají světem sociálních služeb, a o problémech, kterým musí poskytovatelé čelit nejen kvůli pandemii covidu-19. Prvním kongresovým dnem provázela moderátorská dvojice prezident APSS ČR Jiří Horecký a předsedkyně Profesního svazu sociálních pracovníkůZobrazit text

Zrychlení výstavby, posílení veřejného bytového fondu či legislativní ukotvení. Předvolební recepty politických stran však na vyřešení krize bydlení nestačí

Výrazně posílit státní či obecní bytový fond, zrychlit tempo výstavby. Na tom, jaké kroky je třeba podniknout v oblasti bytové politiky, se před sněmovními volbami shodují téměř všechny kandidující subjekty. Jen málokterá z politických stran však předkládá realistický plán, který by se po vzoru OECD či Sociologického ústavu AV ČR soustředil na nabídkovou i poptávkovou stranu trhu s bydlením, všímá si ve své analýze [1] iniciativa Za bydlení. Vládní strany: opakování téhož i příslib změny Přestože součástí programu současné vlády byla i příprava zákona o sociálním bydlení, kabinet Andreje Babiše od něj upustil s tím, že namísto legislativy je třeba stavět byty. Vít Lesák z PlatformyZobrazit text

Jak jsem se stala patronkou? Rozhovor se sociální pracovnicí Petrou Flumovou

Proč jste se rozhodla pro využití možnosti nadace Patron dětí? Napadlo Vás to přímo v souvislosti s konkrétním příběhem někoho z Vašich klientek a klientů? Na základě přání mé klientky, která mě oslovila a požádala, zda bych jí nedělala patronku v nadaci Patron dětí. Do té doby jsem o nadaci nevěděla. Možná jsem někde na internetu zahlédla logo nebo něco podobného ale osobní zkušenost jsem neměla. Maminka Kuby mě vysvětlila, o co jde a co bude mým úkolem, zbytek už jsem si zjistila přímo na webových stránkách nadace. Jak náročné bylo se spojit s nadací? Co se stalo po evidování Vaší žádosti? Popište nám prosím postup, jak jste se stalaZobrazit text

Gruzie míří k modernímu systému zdravotnictví. Stojí za ním Češi.

Gruzínské zdravotnictví se potýká s řadou výzev. Dostupnost kvalitní zdravotní péče je především ve venkovských oblastech komplikovaná. Charita Česká republika ve spolupráci s gruzínským Ministerstvem zdravotnictví zavádí moderní zdravotnický IT systém, který povede ke zvýšení kvality a standardizaci primární péče. Tento nově zaváděný registr prošel zatěžkávací zkouškou v době pandemie. Díky němu se podařilo efektivně zvládnout organizaci očkování. „Charita Česká republika se s podporou České rozvojové agentury věnuje rozvoji gruzínského zdravotnictví už několik let,“ vysvětluje vedoucí mise Charity Česká republika v Gruzii Jan Blinka. „Využití komplexních IT řešení představuje jeden z dalších významných kroků k tomu, aby bylo možné monitorovat kvalitu poskytovaných služeb a standardizovalo se a usnadnilo poskytování zdravotní péče v zemi.Zobrazit text

Asistovaný kontakt a asistované předávání jako metoda sociální práce s rodinou a dětmi

Rozvod rodičů bývá náročnou situací nejen pro rodiče samotné, ale také pro jejich děti. Stejně tak bývá náročný pro děti rozchod jejich rodičů v případě, že nebyli sezdaní. Děti se stávají jádrem sporu, jedna či obě strany je využívají jako zbraň proti druhému partnerovi/rodiči. Z našeho úhlu pohledu si dospělí v této náročné situaci dokážou obstarat podporu právních zástupců, mají svou vlastní podpůrnou síť přátel, kteří vždy potvrdí, že vina je na straně druhého, v případě, že to potřebují, mohou chodit na psychoterapii či využít jiných služeb zaměřených na provázení tímto náročným životním obdobím. V praxi se setkáváme, že děti uprostřed rozvodu svých rodičů zůstávají osamoceny. Jejich chováníZobrazit text

Nová česká studie o virtuální realitě pro seniory: Nevhodná technologie, nebo budoucnost aktivizace?

Myšlenka využití virtuální reality pro aktivizaci seniorů s omezenou pohyblivostí je tak lákavá a do očí bijící, že je až s podivem, jak málo je v současné době v oblasti sociální péče rozšířená. Jedním z důvodů, jež brání jejímu širšímu uplatnění, je velké množství mýtů a negativních prekoncepcí, které o této technologii a jejím využití u seniorů panují. Pečovatelé i široká veřejnost se často domnívají, že je virtuální realita (VR) pro seniory příliš moderní a nepřinese jim žádnou hodnotu, zvláště pokud třeba trpí Alzheimerovou chorobou. Dřívější studie přitom prokázaly velký potenciál právě pro tuto skupinu. Například korejský experiment (Kim, Pang a Kim, 2019) dokázal zastavitZobrazit text

Problémy s bydlením trápí každého desátého obyvatele Česka. Pomohl by koncepčnější přístup státu i nový propracovaný zákon

Až milion lidí v Česku čelí vážným problémům s bydlením. Vyplývá to ze Zprávy o vyloučení z bydlení za rok 2021, kterou vydala iniciativa Za bydlení. Ze zjištění mimo jiné vyplývá, že mezi nejohroženější skupiny obyvatelstva patří seniorky a senioři, kteří se v posledních letech dostávají do bytové nouze stále častěji. Kromě bezdomovectví, které je nejkrajnějším projevem krize bydlení a týká se minimálně 11 tisíc obyvatel republiky, přibývají v Česku další negativní jevy spojené s bydlením. V bytové nouzi se nachází 36 až 61 tisíc domácností, v nichž vyrůstá 20 až 51 tisíc dětí do 18 let. Dalších 130 až 190 tisíc domácností s přibližně 80Zobrazit text

Veřejně prospěšné práce jako odrazový můstek na pracovní trh? Výzvy a potřeby spojené s týmovým vedením dlouhodobě nezaměstnaných lidí

Institut veřejně prospěšných prací (VPP) existuje v ČR od 90. let 20. století, přičemž jeho současná podoba je založena na Zákoně o zaměstnanosti z roku 2004, vyhláškách MPSV a generálního ředitelství Úřadu práce ČR (ÚP ČR). VPP jsou jedním z hlavních nástrojů české aktivní politiky zaměstnanosti. Jejich cílem má být aktivizace nezaměstnaných a získání či udržení pracovních návyků. V zákoně jsou vymezeny jako časově omezené pracovní příležitosti spočívající v provádění nekvalifikovaných činností a musí být vykonávány ve prospěch státních nebo jiných obecně prospěšných institucí – obvykle se jedná o obce a příspěvkové organizace obcí, v menší míře o nevládní organizace, školy a další subjekty. Zaměstnání v rámci VPP může v současnosti podleZobrazit text

Vznikla databáze sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách

K současnému pojetí sociální práce a práce v multidisciplinárním týmu bezpodmínečně patří síťování. Sociální pracovník jako garant výkonu činnosti sociální práce by měl být vybaven baterií kontaktů na další sociální pracovníky a další profesionály podílející se na práci s klientem či skupinou. Při vzájemné spolupráci lze totiž velmi efektivně a rychle pomoci klientovi jeho situaci vyřešit, a to za pomoci včasného nakontaktování svých kolegů, jelikož víme, že klient často nepřichází pouze s jedním problémem. Odborníci se také shodují, že síťování přispívá ke zplnomocňování klienta, které by mělo vždy stát v čele zájmu sociálního pracovníka. Projekt Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce II přináší od červnaZobrazit text

Peer-konzultanství a jeho výhody v praxi

Centrum Anabell, které pomáhá osobám s poruchami příjmu potravy a jejich blízkým již od roku 2002, nabízí přes pět let také peer-konzultace. Důvod jejich zavedení jako standardní nabídky služeb byl jednoduchý. Řada klientů měla obtíže svěřit se sociálnímu pracovníkovi, psychologovi nebo terapeutovi. Z tohoto důvodu je právě peer-konzultanství v tomto směru jedinečné. Klient se svěřuje osobě, která si sama poruchou příjmu potravy v minulosti prošla a nyní je vyléčena. Peer-konzultant se do klienta dokáže vcítit a pochopit tak jeho obavy z jídla, výčitky svědomí a další pocity, které jej provázejí a vážou se k poruchám příjmu potravy. „Peer-konzultantství hodnotím jako skvělou příležitost pro klienty setkat se s někým s osobníZobrazit text

Standardizace práce se sexualitou v sociálních službách

Úvod Standardy kvality sociálních služeb byly v České republice [1] povinně zavedeny již od roku 2007 a staly se významnou oporou pro poskytovatele sociálních služeb. Přestože se dotýkají většiny důležitých aspektů kvality poskytování služeb, oblast práce se sexualitou se v nich explicitně neobjevuje. Nejblíže této oblasti je standard č. 2, který se věnuje obecně ochraně práv uživatelů a spoléhá na provázanost s Úmluvou OSN o právech osob se zdravotním postižením. Právo na aktivní podporu v oblasti sexuality a vztahů uživatelů služeb nacházíme v článcích 22 a 23 této Úmluvy. [2] Samotné zpracování standardu č. 2 a jeho uvedení do života organizace však pro kvalitní práci se sexualitou nestačí. Mnoho služeb seZobrazit text

O zrakové „laboratoři“

Služby rané péče pokrývají široké spektrum klientů a pomáhají s mnohými životními nesnázemi. Dětem se zrakovým nebo kombinovaným postižením a jejich rodinám slouží v Olomouci „zraková laboratoř“. Na otázky, jak toto místo funguje a co nabízí, nám odpověděla Petra Navrátilová, instruktorka stimulace zraku a poradkyně rané péče. Chcete-li zobrazit tento obsah, musíte být předplatitelem časopisu. Uživatelské jméno nebo e-mailová adresa Heslo Pamatovat si mne Zapomněli jste heslo? Nemáte předplatné? Objednejte si ho. Chci předplatné Podobné články: Posouzení zrakových funkcí dítěte jako součást služby rané péče pro rodiny dětí se zrakovým a kombinovaným postižením Uplatnění psychologa v rané péči Raná péče pro děti s nervosvalovým onemocněním v doběZobrazit text