O čem se mluví

Text

 • Online psychologické poradenství pro pracovníky v resortu práce a sociálních věcí
  Odborný tým profesionálních psychoterapeutů a krizových interventů ze Sociální kliniky a Českého institutu biosyntézy, kteří spolupracují s Ministerstvem práce a sociálních věcí, nabízí pomoc formou online poradenství. Vlivem situace se tito profesionálové – dobrovolníci snaží najít východisko pro všechny, kteří se kvůli pandemie ocitli na své problémy sami. Poradenství je pro všechny zaměstnance …
 • Multiprofesionální spolupráce u lidí žijících s demencí
  Počet nemocných s Alzheimerovou nemocí stále stoupá. Kladu si otázky: Jsme připraveni jim pomoci? Jsme schopni nabídnout pečujícím potřebnou podporu?…
 • Kdo je či vlastně kdo byl Pavel Hartl
  Pro mne byl Pavel Hartl, přes všechny tituly, které je možné uvést v jiné vzpomínce, především skaut: sebevědomý, slušný, svůj názor jasně vyslovoval, ale nevnucoval, jen „suše konstatoval“. Nikoho vědomě neshazoval, nikam se necpal, ba naopak, uvolňoval prostor pro uplatnění druhých. Trochu jsem Pavla Hartla znala z vyprávění především psychologa a herce Ivana Vyskočila a věděla jsem, že dělal …
 • Výměnou zkušeností se každý den posunujeme dál
  Nezisková organizace Schola Empirica přinesla do Česka novou metodiku, která přináší sociálním a terénním pracovníkům návod, jak mluvit s klienty o tématech výchovy dětí. Pro většinu z nich to je nové rozšíření jejich komunikace s rodinami. Proto vznikl kruh sdílení, kde se všichni pravidelně setkávají a sdílejí si zkušenosti. Společně celou metodiku pak posunují dál.…
 • Služby klientům s migrační zkušeností pohledem nevládních organizací
  Dne 18. prosince si připomínáme Mezinárodní den migrantů. Co všechno se pod označením migrant skrývá? Jak vypadá migrační komunita v ČR? Jaké má specifické potřeby v oblasti sociální podpory? Jakou roli hrají v naplňování těchto potřeb nevládní organizace? A co nového přinesl covid-19? Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty zmapovalo současný stav služeb poskytovaných migrantům a …
 • V otázkách ochrany práv toho dětem ještě mnoho dlužíme
  Praha, 16. prosince 2020 – Dne 20. listopadu jsme si i letos připomněli světový den dětí, který známe také jako výročí Úmluvy o právech dítěte. Den, kdy si máme připomenout, že i děti mají svá práva. Na porušování jejich práv je nutné upozorňovat, a to hlasitě. Česká republika implementovala Úmluvu o právech dítěte do svého právního řádu již v roce 1991, ale ještě stále toho v otázkách …
 • O sociální práci anglicky v knize „European Social Work After 1989“
  Máme novinku především pro nadšence zahraničních publikací. Rádi bychom Vás informovali, že vyšla nová kniha s názvem „European Social Work After 1989: East-West Exchanges Between Universal Principles and Cultural Sensitivity (European Social Work Education and Practice)“ editorského týmu složeného z Waltera Lorenze, Zuzany Havrdové a Oldřicha Matouška.  Oldřich Matoušek o knize říká, že „je …
 • Lidská práva nejen v době koronavirové
  Letošní Den lidských práv prožíváme v době, kdy naše společnost i celý svět čelí výzvě ve své historii nevídané.
 • Vyšla kniha s názvem Trauma-informovaný přístup v sociální práci
  Dovolujeme si vám představit novou odbornou knihu s názvem Trauma-informovaný přístup v sociální práci, která je první českou publikací věnovanou tomuto tématu. Od ostatních titulů se liší nejen svým námětem, ale také způsobem jakým vznikla, neboť je výsledkem studentského odborného projektu realizovaného v roce 2019 na Katedře sociální práce Vysoké školy polytechnické Jihlava. …
 • Role síťování v PR a fundraisingu neziskové organizace ‒ Je důležité jít za lidmi tam, kde je máme šanci oslovit
  Následující řádky jsou stručným pohledem na to, proč v Armádě spásy vnímáme síťování jako důležité a vyhrazujeme mu v naší práci z pohledu fundraisingu a PR prostor.…