praxe

Moudrost praxe sociální práce je relativně novým tématem. Současnost před nás, pracovníky a pracovnice pomáhajících profesí, klade stejné jako generacím před námi i zcela nové výzvy. Individuální, společenské, klimatické, technologické atd. Díky faktu, že pro tuto „novou dobu“ v lidské historii, nedisponujeme dosud dostatečně ověřenými teoriemi a metodami práce, musíme zaměřit pozornost na aktuální moudrost praxe, která nám umožňuje tyto výzvy zvládat, jak ji definovali mimo jiných Chu a Tsui (2008, s. 52): „Moudrost praxe je produktem protnutí teorie a praxe. Je to výsledek převedení teorií do aktuálního kontextu zprostředkovaného skrze osobní sdělení. Je plodem sociální práce a osobních hodnot spojených s morálním a praktickýmZobrazit text

Raná péče je jedna ze služeb, která sice vznikala na určité bázi již před rokem 1989, ale v systému sociálních služeb se plnohodnotně etablovala až v rámci zákona o sociálních službách platného od 1. 1. 2007. Je proto logické, že první téměř dvě desetiletí fungování rané péče byly obdobím hledání jasné definice a resortního ukotvení. Období společné práce na tzv. druhových standardech rané péče (jejich samostatná existence byla tehdy předpokládána pro všechny sociální služby, teprve později byla zvolena cesta základních standardů sociálních služeb, s povinností zřizovatele zpracovat je do vlastní funkční podoby) velmi posunulo užší spolupráci v rámci rychle vznikající sítě pracovišť rané péče v ČR. Ruku v ruce seZobrazit text

Na podzim roku 2020, byla studentům sociální práce a přidružených oborů nařízena pracovní povinnost. Jak se s touto změnou vyrovnávali, co jim práce v zařízeních dala, jak danou situaci zvládali, dařilo se jim skloubit pracovní a studijní povinnosti?  Jaké to bylo být celý den v ochranných pomůckách a mnoho dalšího přinášíme v různých podobách přímo od studentek sociální práce v první linii.  Příběh Pavly „Studuji sociální práci na Jahodovce – Vyšší odborné škole sociálně právní v Praze a nyní jsem ve 3. ročníku. Co se pracovní povinnosti týče, ráda bych začala situací na jaře. Už tehdy nám byla pracovní povinnost uložena, ačkoli se o nás nikdy moc nemluvilo a nepsalo.Zobrazit text

Na podzim roku 2020, byla studentům sociální práce a přidružených oborů nařízena pracovní povinnost. Jak se s touto změnou vyrovnávali, co jim práce v zařízeních dala, jak danou situaci zvládali, dařilo se jim skloubit pracovní a studijní povinnosti?  Jaké to bylo být celý den v ochranných pomůckách a mnoho dalšího přinášíme v různých podobách přímo od studentek a studentů sociální práce v první linii.  Příběh Terezy „Pracuji v jednom nejmenovaném domově pro seniory v Ostravě jako pracovnice přímé péče. Tato pozice zahrnuje péči o seniory, jedná se o hygienu, podávání stravy a v současné době také dezinfekci povrchů a mytí nádobí. Chodím jenom na ranní směny od 6:30 do 14:00.  Pracovní povinnostZobrazit text

Na podzim roku 2020, byla studentům sociální práce a přidružených oborů nařízena pracovní povinnost. Jak se s touto změnou vyrovnávali, co jim práce v zařízeních dala, jak danou situaci zvládali, dařilo se jim skloubit pracovní a studijní povinnosti?  Jaké to bylo být celý den v ochranných pomůckách a mnoho dalšího přinášíme v různých podobách přímo od studentek sociální práce v první linii.  Příběh Adély „Jsem studentkou prvního ročníku Vyšší odborné školy sociální Caritas a Univerzity Palackého v Olomouci. Můj obor je Sociální práce. V tomto odvětví už mám praxi ze střední školy, takže když jsem se dozvěděla o možné pracovní povinnosti, tolik jsem se nebála. Nakonec jsem se dohodlaZobrazit text

Na podzim roku 2020, byla studentům sociální práce a přidružených oborů nařízena pracovní povinnost. Jak se s touto změnou vyrovnávali, co jim práce v zařízeních dala, jak danou situaci zvládali, dařilo se jim skloubit pracovní a studijní povinnosti?  Jaké to bylo být celý den v ochranných pomůckách a mnoho dalšího přinášíme v různých podobách přímo od studentek sociální práce v první linii.  Příběh Terezy „Pracovní povinnost vykonávám v domově pro seniory, konkrétně jde Dům pokojného stáří sv. Anny ve Velké Bystřici. Pracuji na pozici pracovnice v sociálních službách, což znamená, že jsem v přímé péči u klientů. Prakticky to znamená to, že pomáhám při podávání stravy, při hygieně, koupání, drobným úklidem apod.  Zobrazit text

Na podzim roku 2020, byla studentům sociální práce a přidružených oborů nařízena pracovní povinnost. Jak se s touto změnou vyrovnávali, co jim práce v zařízeních dala, jak danou situaci zvládali, dařilo se jim skloubit pracovní a studijní povinnosti?  Jaké to bylo být celý den v ochranných pomůckách a mnoho dalšího přinášíme v různých podobách přímo od studentek sociální práce v první linii.  Příběh Kristýny „Dobrovolně jsem se přihlásila na výzvu kolegyně na pomoc klientů v Centru sociální a ošetřovatelské pomoci (CSOP).  Toto zařízení uvítalo moji pomoc. Je zde zajištěna celodenní péče o klienty. Při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, při přesunu na lůžko nebo vozík, pomoc při osobníZobrazit text

Na podzim roku 2020, byla studentům sociální práce a přidružených oborů nařízena pracovní povinnost. Jak se s touto změnou vyrovnávali, co jim práce v zařízeních dala, jak danou situaci zvládali, dařilo se jim skloubit pracovní a studijní povinnosti?  Jaké to bylo být celý den v ochranných pomůckách a mnoho dalšího přinášíme v různých podobách přímo od studentek sociální práce v první linii.  Příběh Zuzany „V březnu 2020 jsem byla studentkou 4. ročníku sociální práce na Filozofické Fakultě Univerzity Karlovy, momentálně jsem v posledním ročníku. Pracuji v Nemocnici Na Bulovce v Praze jako sociální pracovnice.  Zajišťuji následnou péči, nejčastěji podávám žádosti do rehabilitačních zařízení, LDN, případně hospicové péče. Poskytuji sociálníZobrazit text

V termínu 22. – 26. 4. 2015 se v Táboře uskutečnila Jarní škola sociální práce, kterou uspořádalo Ministerstvo práce a sociálních věcí[1]. Tento nový koncept odborného setkání, který není ani konferencí, ani seminářem, ani školením, představilo ministerstvo poprvé loni na podzim. Zatímco ale Podzimní škola byla určená pro pracovníky z oblasti sociální prevence, na Jarní školu byli zváni především sociální pracovníci z oblasti péče. Čím tedy byla Jarní škola sociální práce? Ve sportovní terminologii existuje výraz „soustředění“, kdy se skupina sportovců vydá na několik dní na hezké místo, aby nejen trénovali, ale také aby si odpočinuli od každodenních povinností a nasbírali novou energii do dalších výkonů. Tento popis byZobrazit text