závislost

Navazování vztahů je lidskou přirozeností a potřebou. Ať už je to vztah k rodině, k přátelům, ke známým nebo třeba k vlastnímu sebepojetí a sebehodnocení. Jako pomáhající pracovníci a pracovnice nutně vstupujeme do vztahu s našimi klienty, kteří si tak tvoří vztah nejen ke službě, ale i k nám, jako k představitelům poskytované služby a konkrétním osobnostem. Následující text se zabývá možnostmi využití poznatků o vztahu klienta a pracovníka při poskytování služeb terénního programu (nejen) pro lidi užívající drogy a vlivem sebepojetí na tento vztah a na poskytování zmíněných služeb. MPSV (2010) definuje terénní sociální práci jako jednu z metod sociální práce, službu sociální prevence, která seZobrazit text

Úvod Sociální pracovníci by měli být o těchto organizacích dobře informování. Budou pak moci poskytovat klientům relevantní informace a lépe zodpovídat jejich dotazy. Většina z toho, co uvádíme dále, platí pro Anonymní alkoholiky i sesterské organizace, jako jsou Anonymní narkomani nebo Anonymní gambleři. Některé svépomocné organizace pro návykové problémy, které působí i v Česku Organizace Anonymní alkoholici inspirovala svého času docenta Skálu k vytvoření socioterapeutického klubu. Tato léčebná modalita se v tehdejším Československu i v jiných zemích rozšířila a mnohde funguje dodnes. Navíc je pravděpodobné, že organizace typu Anonymních alkoholiků podnítily rozvoj svépomoci a vzájemné pomoci i v jiných oblastech. Zkušenost z praxe Na mužském oddělení pro léčbuZobrazit text

Měsíc únor je časem, kdy si každý z nás může vyzkoušet jaké to je nepít. Zkusit si plánovanou očistu od alkoholu. Vychutnat si oblíbené jídlo bez alkoholu, setkání s přáteli bez alkoholu, zvládnout náročné momenty bez alkoholu. Armáda spásy letos poprvé otevřela virtuální NEhospodu u Suchánků a zaměřila tak svou pozornost na službu následné péče Dům pod Svahem v Havířově, která pomáhá mužům závislým na alkoholu vrátit se zpět do plnohodnotného běžného života. Život v abstinenci je celoživotní vědomá práce a klienti, se kterými pracujeme, jsou živoucím důkazem toho, že je to sice těžká cesta, ale uskutečnitelná. Tito muži s podporou komplexního terapeutického programu upevňují každým dnem svou abstinenciZobrazit text

Osoby nad/užívajúce psychoaktívne látky a osoby s látkovými a nelátkovými závislosťami tvoria špecifickú cieľovú skupinu sociálnej práce. Táto klientela osobitne vyžaduje pomoc v kontexte zásahov na individuálnej a rovnako environmentálnej úrovni (v rôznych systémoch), ak je intervenčným cieľom efektívna pomoc smerom k minimalizácii poškodení v dôsledku patologického správania, k dosiahnutiu abstinencie, resp. celkovo k ozdraveniu sociálneho fungovania v celom spektre jeho narušení v dôsledku dlhodobo sa zhoršujúcej životnej situácie osoby nad/užívajúcej psychoaktívne látky, príp. s látkovou či nelátkovou závislosťou, a jej okolia. Hoci vyššie uvedené sa javí ako jednoznačný a praxou overený fakt, v praxi práve princíp komplexnosti a integrovaného prístupu s dôrazom na reflexiu ekosociálnych faktorov často absentuje, príp. je síce postulovaný verbálne, nie však fakticky. V súčasnosti jeZobrazit text

Závislostní chování v souvislosti s hazardními hrami je v posledních letech veřejně diskutované a dostává se tak do popředí široké veřejnosti. Předpokládá se, že v riziku ve spojení s hazardní hrou je 4,5–5,0 % obecné populace ve věku 15–64 let, což odpovídá 325−364 tis. osob (Mravčík a kol., 2014). Patologické hazardní hraní je první nelátková závislost uznaná v psychiatrických manuálech (APA, 2013). Společnost Podané ruce s hazardními hráči pracuje již více než 15 let. Práce s touto cílovou skupinou se změnila v roce 2011, kdy začal tříletý projekt První pomoc pro patologické hráče a jejich rodiny (CZ.1.04/3.1.02/67.00050 podpořen ESF). Tato podpora nám dala prostor rozvíjet způsoby práce s touto cílovou skupinou. Hlavními výstupy jsou svépomocnýZobrazit text

Co potřebujete? Obejmout… To tu nemáme, dáme vám rivotril. Posledních několik hodin a pořád JEŠTĚ jdeš nakoupit, aby sis uvařil dementní čaj, pche, udělej vývar z žabích kostí pro sebe, pro psa i pro sousedku. Přes zeď cejtíš její žízeň. Slyšíš to taky? Kam sis dal tu kartu, kde máš brejle, a kde jsou peníze, a stejně musíš ještě napsat pár slov, najít ten papír, co jsi ho někde zahrabal, a cože jsi to chtěl? Dát si kafe a pak si snad vzpomeneš. Sakra, proč je zase tma? Jo vy už máte zavřeno, no tak to nevadí, přijdeme zítra znovu – to už bude zaZobrazit text